Mercato finanziario


Institutions of the Capital Market


Informazioni sono disponibili solo in lingua inglese.

 

Ljubljana Stock Exchange members


Ljubljana Stock Exchange members

Banks and brokerage companies

 1. Abanka, Ljubljana
 2. Addiko Bank, Ljubljana
 3. Alta Invest, Ljubljana
 4. BKS Bank AG, Branch office in Ljubljana
 5. Dezelna banka Slovenije, Ljubljana
 6. Erste Group Bank, Vienna*
 7. GBP Gorenjska borzno posredniška družba, Kranj
 8. Ilirika BPD, Ljubljana
 9. Intercapital securities, Zagreb*
 10. KBS banka, Maribor

 1. Moja delnica BPH, Ljubljana
 2. NKBM, Maribor 
 3. NLB, Ljubljana
 4. Perspektiva BPD, Ljubljana
 5. Reiffeisen Centrobank, Vienna*
 6. SKB Banka, Ljubljana
 7. WOOD & Company Financial Services, Prague*

            * Remote members

CHIAMATECI

Siamo a sua disposizione per informazioni addizionali.